Menu Close

‘Crowd’ van wetenschappers gaat stortvloed aan pandemisch onderzoek filteren

PERSBERICHT — 27 oktober 2020 (pdf)

Nederlandse wetenschappers hebben vandaag een nieuwe website gelanceerd, genaamd PandemicScience.org, bedoeld om nieuw en belangrijk onderzoek rond de Covid-19-pandemie snel te verwerken in updates over de veranderende stand van de wetenschap.

De nieuwe website zal niet alleen putten uit een grote stortvloed van nieuw biomedisch onderzoek, maar ook uit onderzoek in de sociale wetenschappen, de natuurwetenschappen, de technische wetenschappen en de geesteswetenschappen.

‘Crowd-filtering’

Grote aantallen vrijwillig meewerkende onderzoekers zullen op een online wetenschappelijk ‘crowd-filtering’-forum* nieuw verschenen onderzoeksartikelen aankaarten, becommentariëren en bediscussiëren. Samen zullen ze snel mogelijk belangrijke artikelen kunnen zeven uit het enorme aanbod van wetenschappelijk onderzoek dat meestal nog niet door vakgenoten is beoordeeld.

De belangrijkste artikelen zullen, na een snelle controle op wetenschappelijke kwaliteit, worden verwerkt in rapporten die de resultaten in hun context plaatsen. Ze zullen een actuele tussenstand geven van de veranderende stand van de kennis, daarbij ook aangevend wat nog onbekend of onzeker is.

Wetenschap, geen beleid

Op dit moment zijn weinig betrouwbare openbare informatiebronnen beschikbaar die snel de actuele stand van wetenschappelijke kennis samenvatten. Mede daardoor raken gezonde wetenschappelijke discussies soms vermengd met verhitte maatschappelijke debatten over maatregelen tegen de pandemie. Dat schept onnodige verwarring en kan het publieke vertrouwen in de wetenschap als geheel ondermijnen, juist op het moment dat dit vertrouwen van levensbelang is.

De nieuwe website zal zich nadrukkelijk beperken tot het beschrijven van de stand van de wetenschap en dus géén adviezen geven over beleidsmaatregelen. Niettemin kunnen de rapporten natuurlijk wel van grote waarde zijn voor overheden en hun adviseurs.

Oproep tot deelname

De nieuwe website heeft een internationale insteek omdat zowel de wetenschap als de pandemie een internationaal karakter hebben. De Nederlandse initiatiefnemers roepen collega’s uit binnen- en buitenland op om het nieuwe project te steunen en zich aan te sluiten via een aanmeldingsformulier op de website.

***

Kijk voor meer informatie verder op de website of stuur een e-mail naar de afdeling communicatie: communications@pandemicscience.org

==

* Over het ’crowd filtering’-forum:
Voor het snel filteren van onderzoeksartikelen heeft PandemicScience.org zich aangesloten bij een succesvol wetenschappelijk forum genaamd Rapid Assistance in Modelling the Pandemic (‘RAMP’), dat april j.l. werd geïnitieerd door de Royal Society in het Verenigd Koninkrijk. Het forum beperkte zich aanvankelijk tot modellerings-onderzoek, en honderden leden hielpen de afgelopen maanden bij het doorsturen van belangrijke artikelen naar de Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE), een uitgebreider Britse variant van het Nederlandse Outbreak Management Team.

Vanaf vandaag breidt het forum zijn focus sterk uit naar alle relevante wetenschapsdisciplines en verwelkomt het leden uit andere landen, om te beginnen uit Nederland.